Rienk Huizinga
Handel en Transport
Iestdijk 2    9053 LS Finkum      Tel: 06 - 14158541
Mobiele kraanverhuur.

Voor het uitgraven van opritten en het aanbrengen van erf-verharding, tot het slopen van loodsen, huizen, boerderijen etc.

.